Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara (FF)

FAMPIOFANANA: Fampitaovana ny olona masina Mivelatra amin’ny SP Andrefana sy ny SP Iarivo Avaradrano, eo amin’ny sahan’ny FJKM sy ny Fiangonana METM ankehitriny ny fananganana fiaraha-miombon’antoka (Fiangonana sy ny FF). Tanteraka soa aman-tsara ny 06,07 Novambra 2014 lasa teo, teny amin’ny FOFIKRI Ilafy mantsy ny Fampiofanana antsoina hoe « Fampitaovana ny olona masina » niarahana tamin’ireo Fiangonana […]