FAHASARO-PO, FAHAMORAM-PANAHY!

« Koa indro ny fahamoram-panahin’Andriamanitra sy ny fahasaro-pony amin’izay lavo dia fahasaro-po; fa aminao kosa dia fahamoram-panahin’Andriamanitra, raha maharitra ao amin’ny fahamoram-panahiny hianao; fa raha tsy izany dia hotapahina koa hianao. » Romana 11:22 Ny zava-nisy tany am-piandohana, dia niseho ny fahamoram-panahin’Andriamanitra. Tena tsara ny fifandraisana teo amin’Andriamanitra sy ny olona noforoniny. Toy ny paradisa ny fiainan’ny […]