Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI)


Manambara ny famonjena ny Tenin’Andriamanitra

Anisan’ny Fiangonana mpiara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara nanomboka tamin’ny taona 2012 ny FJKM Peniela Ambodifasina. Amin’ny alalan’ny FSMI na “Cours Biblique par Correspondance” sy ny “Film débat” moa no iompanan’izany fiaraha-miasan’ny roa tonta izany. Koa ny Alahady 02 Novambra 2014 izay Alahadin’ny zanak’Ampielezana no nanolorana Diplaoma ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) atolotry ny FF. Ny fikendrena tamin’izany moa dia ho fiarahabana sy fampaherezana ireo nahavita ny fianarana no sady fanentanana sy famporisihana ireo kristiana mba hazoto sy hiroso mandrakariva amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra ka hitomboany sy hiorenany tsara amin’izany. Marihina fa fanindroany izao fanolorana Diplaoma izao tao amin’ity Fiangonana iandraiketan’Atoa Mamy Vokatsoa Rambinimanana, Mpitandrina ity. Atoa Solofohery moa no mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny FF ao an-toerana. Nisaotra sy nankasitraka ny anjara biriky entin’ny FF amin’ny Fiangonana ny raiamandreny Mpitandrina satria dia ny Tenin’Andriamanitra irery ihany no manambara ny famonjena ho an’ny olona rehetra.

DSC_0126 DSC_0134
DSC_0147 DSC_0167
Famangiana sy fanolorana Diplaoma ho an’ireo mpianatra nahavita ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana, tao amin’ny FJKM Peniela Ambodifasina
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: