EFA AO ANATINAO NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA.

«Ary Jesosy, nony nanontanian’ny Fariseo izay andro hihavin’ny fanjakan’Andriamanitra, dia namaly azy hoe: Tsy misehoseho ny fihavin’ny fanjakan’Andriamanitra. Fa tahaka ny helatra manelatra hatramin’ny faravodilanitra ka mahazava hatramin’ny farany koa, dia ho toy izany ny Zanak’olona amin’ny androny.» (Lioka 17: 20, 24) Advento, fotoana fiomanana sy fiandrasantsika ny fahatongavan’i lay Kristy ny andro toy izao. […]

Famangiana Fiangonana

Handroso sy hiely hatrany ny tenin’Andriamanitra Ho tohin’ny fihaonan’ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) tamin’Atoa RANAIVONIARIVO Tiana Alisoa, Mpitandrina, FJKM Atsimon’i Mahamasina, amin’ny fiaraha-miasa azo atsangan’ny roa tonta dia nanao fanentanana mikasika ireo sehatr’asa vokarin’ny FF izy ireo ny Alahady 30 Novambra 2014. Namporisika sy nanentana ireo kristiana handroso amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana […]