Famangiana Fiangonana


Handroso sy hiely hatrany ny tenin’Andriamanitra

Ho tohin’ny fihaonan’ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) tamin’Atoa RANAIVONIARIVO Tiana Alisoa, Mpitandrina, FJKM Atsimon’i Mahamasina, amin’ny fiaraha-miasa azo atsangan’ny roa tonta dia nanao fanentanana mikasika ireo sehatr’asa vokarin’ny FF izy ireo ny Alahady 30 Novambra 2014. Namporisika sy nanentana ireo kristiana handroso amin’ny fandalinana ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana na “Cours Biblique par Correspondance”, izay omena maimaim-poana, ny Horonan-tsarimihetsika, ny fandaharana amin’ny radio ary ireo Literatiora Kristiana. Taorian’ny fanompom-pivavahana moa dia nisy ny fizarana “brochure” ho fampahafantarana bebe kokoa ny FF sy ireo fiaraha-miasa atolony. Inoana fa ho maro tokoa ireo ho resy lahatra, ka tsy hionona amin’ny fandehanana any am-piangonana isaky ny Alahady, na ny fihainoana fotsiny ny Tenin’Andriamanitra fa dia ho liana tokoa amin’ny fandalinana izany, izay efa manatona ny tsirairay any an-tokan-trano.

Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.

FJKM Atsimon'Imahamasina Pasteur Tiana
FJKM Atsimon’i Mahamasina Atoa RANAIVONIARIVO Tiana Alisoa, Mpitandrina, FJKM Atsimon’i Mahamasina
DSC_0794 DSC_0729
Fanentanana sy fizaràna “Brochure” ataon’ireo mpiandraikitra avy ao @ FF
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: