Fiaraha-miobon’antoka amin’ny Fiangonana

Ho fampahafantarana ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny asa sahaniny ary ho fanamafisana ny fiaraha-miasa efa misy ary miha-mivelatra amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) dia nisy ny fihaonana teo amin’ny Filohan’ny Synodam-paritany Antananarivo Atsimo (SPAA 11), Atoa RABELISON Harimanitra Manassé, Mpitandrina sy ny Talen’ny FF, Atoa ANDRIANASOLO Jaona ary ny Tompon’andraikitry ny Programa, […]

MIOMANA AMIN’NY FIHAVIAN’I JESOSY KRISTY ISIKA

« Ary nankany amin’ny tany rehetra any amoron’i Jordana izy nitory ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka; Ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen’Andriamanitra (Isa. 40. 3-5) ». (Lioka 3:3,6) Miresaka an’i Jaona mpanao batisa isika eto am-piandohana, satria izy no iandohan’izao resaka eto amin’ny Lioka toko faha 3 izao. Tonga taminy, tany an’efitra ny tenin’Andriamanitra araka ny […]