Fiaraha-miobon’antoka amin’ny Fiangonana


Ho fampahafantarana ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny asa sahaniny ary ho fanamafisana ny fiaraha-miasa efa misy ary miha-mivelatra amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) dia nisy ny fihaonana teo amin’ny Filohan’ny Synodam-paritany Antananarivo Atsimo (SPAA 11), Atoa RABELISON Harimanitra Manassé, Mpitandrina sy ny Talen’ny FF, Atoa ANDRIANASOLO Jaona ary ny Tompon’andraikitry ny Programa, Atoa RAKOTO RABEHAJAINA Louis, ny alarobia 9 desambra 2014 lasa teo. Marihana fa izany fiaraha-miasa izany dia mahakasika indrindra ny amin’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana sy ny Fampitaovana eo amin’ny asa Fitoriana na Tafika Masina ataon’ny Fiangonana izay atomboka amin’ny fanatanterahana Seminera Fampiofanana ao anatin’ilay tetik’asa mifototra amin’ny tahirin-kevitra mitondra ny lohateny hoe ‘Fampitaovana ny Olona Masina’. Tapaka tamin’izany ny hitohizan’ny Fampahafantarana ny FF eo amin’ny Fivoriana samihafa eo anivovin’ny Synodam-Paritany SPAA 11. Irina sy antenaina ny hivelaran’ny fiaraha-miasa amin’ireo Fitandrema samihafa ao anatin’ny SPAA 11 ary koa ny hitaran’izany amin’ny Synodam-Paritany hafa.

Photo0039 Photo0038
Talen’ny FF, Atoa ANDRIANASOLO Jaona sy Atoa RABELISON Harimanitra Manassé Filohan’ny Synodam-paritany Antananarivo Atsimo (SPAA 11) FJKM
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: