ENGA ANIE; HO MAHATOKY AMIN’NY ZAVATRA REHETRA!

« Misy Anankiray Izay manambara Ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarana izay anambarany Ahy. » (Jaona 5:32) Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo. Raha mbola manana tombon’andro izaho sy ianao ka tratry ny anio, dia ohatra an’ireny olona tena mahatoky eo amin’Andriamanitra ireny èry! Toa ohatra ny olona tsy nanao hadisoana fa mendrika sy […]