Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana / Feon’ny Filazantsara (FF)

Fivoriana savaranonando Araka ny efa voalaza teo aloha dia fiaraha-miombon’antoka (na “partenariat”) eo amin’ny Fiangonana iray sy ny FF no endrika isehoan’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta izay atomboka amin’ny Fampiofanana antsoina hoe: “fampitaovana ny olona masina”. Ho an’ny taom-piasana 2014/2015 dia nisy fivoriana sava ranonando nataon’ny FF niaraka tamin’ireo Fiangonana mpiara-miasa FJKM avy ao amin’ny SPAA […]