Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana / Feon’ny Filazantsara (FF)


Fivoriana savaranonando

Araka ny efa voalaza teo aloha dia fiaraha-miombon’antoka (na “partenariat”) eo amin’ny Fiangonana iray sy ny FF no endrika isehoan’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta izay atomboka amin’ny Fampiofanana antsoina hoe: “fampitaovana ny olona masina”. Ho an’ny taom-piasana 2014/2015 dia nisy fivoriana sava ranonando nataon’ny FF niaraka tamin’ireo Fiangonana mpiara-miasa FJKM avy ao amin’ny SPAA 10+SPAA 11 ny Alakamisy 18 Desambra 2014 lasa teo, teny amin’ny FJKM Atsimon’i Mahamasina. Tonga nanatrika izany fivoriana izany: Atoa Ranaivoniarivo Tiana Alisoa, Mpitandrina FJKM Atsimon’i Mahamasina; Atoa Raharinoro Ny Hasiana; Mpitandrina, FJKM Ambohimanala Filadelfia; Atoa Botofanjely Samuël, FJKM Kristy Fiainana Bemasoandro, Atoa Randrianarinarivo Tsimbaharison FJKM Ambohimasimbola Fitiavana ary Atoa Andrianasolo Jaona, Talen’ny FF sy Atoa Rakoto Rabehajaina Louis tompon’andraikitry ny programan’asa eo anivon’ny FF. Tapaka àry fa dia ho tanterahina ny 5, 6 Febroary 2015 eto Antananarivo ny fampiofanana iarahana amin’ireo Fitandremana efatra ireo.

DSC_1018 DSC_1063
Ny Tale sy ny tompon’Andraikitry ny Programa avy ao amin’ny FF, miaraka amin’ireo mpitandrina nandray anjara tamin’ny dinika
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: