NY FANALAHIDINTSIKA


« Lazaiko aminareo marina tokoa: Na zovy na zovy no tsy handray ny fanjakan’Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. » (Marka 10:15)

Tsy afa-misaraka amina lakile ny fiainan’ny olona. Ampiasaina ny lakile noho ny antony ara-pitandremana manokana. Mety koa anefa ho tsy fifampitokisana. Jereo anie! Tsy maintsy idina amin’ny fanalahidy ny trano, fiara, vatasarihana, sns… satria misy zava-tsarobidy ao miantoka ny fiainantsika tsirairay avy.

Fa; amin’ny fiainam-pinoantsika dia resahana ihany koa ny momba io fanalahidy io. Amina resaka vavahady ohatra, lazain’i Jesosy mihintsy ny hoe: « Izaho no vavahady » Hita izany araka izay voasoratra ao amin’ny (Jaona 10:9) hoe: « Izaho no vavahady; raha Izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. » Adika hoe: Jesosy Kristy no idirana vao tafiditra ao anaty fiainan-danitra. Ny finoana fa « Jesosy Kristy no Mpamonjy » no FANALAHIDINTSIKA ahafahana miditra sy mivoaka ary mifanerasera Aminy ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra, ka ahazoana fiadanana feno. Ataon’i Jesosy fanoharana ny fiainan’ny zaza raha tahiny ka manam-paniriana ho amin’izany isika. Andeha ange tarafina amin’ny zaza manodidina antsika fotsiny! farafaha-keliny. Raha eo i Dada sy Neny, tsy misy atahoran’ny zaza intsony izay fisehon-javatra hafahafa manodidina azy. Toy izany koa ny hoe: To-teny aminy ireo mpampianatra azy ary toa izay lazain’izy ireo no azony itokiana. Na dia manana ny ditrany aza ny zaza, moa va mora anarina toa azy ireny isika? Eo no ilazan’i Jesosy fa raha mino sy mahatoky Azy isika ka mifona sy mibebaka Aminy noho ny ota nataontsika; mora miaiky toy ny zaza e! Dia mivoha midanadana ho antsika ny fanjakany. Rehefa mino koa isika fa Jesosy Kristy no Tompo sy Mpamonjy antsika dia tsapantsika ilay fitiavan’Andriamanitra hoe: « Avia ary hifandahatra isika, hoy Jehovah: Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, Dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, Dia ho tahaka ny volon’ondry fotsy. » (Isaia 1:18). Mandray antsika ho zanany Izy ka mamelatra latabatra ho antsika ao amin’ny fanjakany mba hiarahantsika misakafo aminy.

Ry havana, tsy manasarotra ny lalana hodiavintsika ny Tompo raha tena faniriantsika tokoa ny hiditra ao amin’ny fanjakany. Ny heviny dia ny mba hanekentsika ny fanovàna ataony amin’ny fo vatontsika ho lasa fo mangorakoraka. Miaky ny fahadisoantsika ary mibebaka Aminy. Mahereza mihaino ny tenin’Andriamanitra sy miaina amin’izany isan’andro, fa ny Fanahy Masina mampianatra antsika izay rehetra tiany ambara. Rehefa ao anatinao Jesosy Kristy Tompo, dia ao anatinao ihany koa izay ny fanjakan’Andriamanitra. Amin’izay fotoana izay dia ianao no lasa fahazavana lehibe ho an’ny manodidina. Manazava ny ankohonana, indrindra fa ny firenena manontolo mihintsy. Ho aminao ny fiadanan’ny Tompo. Amen!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :