Departemanta « Médecine Vétérinaire »

janvier 23, 2015

Natomboka am-bavaka ny taom-pianarana 2014/2015

Zava-dehibe ho an’ny Fikambanan’ny mpianatra ao amin’ny Departemanta ny « Médecine Vétérinaire » eny Ambatobe ny fametrahana ny taom-pianarana eo am-pelantanan’Andriamanitra. Koa ny Alakamisy, 15 Janoary 2015 lasa teo, ho fanokafana ny taom-pianarana 2014/2015 dia nisy fiaraha-mivavaka nokarakarain’izy ireo. Ny lohahevitra nofinidiny tamin’izany moa dia mahakasika ny: « Fiaraha-monina amin’Andriamanitra »; Andriamanitra ilay Teny tonga nofo ka nonina tamintsika. Amin’ny maha mpiara-miasa ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’izy ireo eo amin’ny fampandrosoana ny asa fitoriana eny an-toerana dia nandray anjara tamin’ny fiaraha-mivavaka ny solon-tenan’ny FF: fitarihana ny fotoana sy fanentanana sy famporisihina ireo mpianatra handalina ny Tenin’Andriamanitra. Satria tokoa ny fianarana sy ny fananana ary ny fiainana ao amin’ny Tenin’Andriamanitra no itarafana ny fonenan’Andriamanitra ao anatintsika.

DSC_1178 DSC_1197
Ny Departemanta ny « Médecine Véterinaire » Ambatobe Staff FF nitarika ny fotoana
DSC_1226 DSC_1231
Ranto tompon’andraikitry ny Fikambanan’ny Mpianatra « Médecine Vétérinaire » sy Staff FF nanao fanentanana Filohan’ny fikambanan’ny Mpianatra « Médecine Vétérinaire »
DSC_1211 DSC_1186
Tsara ny midera ny Tompo
Publicités

TSY HIFANDITRA NA HIANTSO MAFY IZY…….

janvier 23, 2015

« Tsy hifanditra, na hiantso mafy Izy; Ary tsy hisy handre ny feony any an-dàlana; Tsy hotapahiny ny volotara torotoro, Ary tsy hovonoiny ny lahin-jiro manetona, Ambara-pamoakany ny rariny ho mpandresy; Ary ny anarany no hitokian’ny jentilisa ». Matio 12:19-21

Io teny io dia hita ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny bokin’ny Isaia mpaminany Toko 42:1-3 entina manambara ny amin’ny mpanompon’i Jehovah mpitondra famonjena ho an’Isiraely sy ny firenena rehetra. I Jesosy Kristy moa no ambara amin’ity hoe mpanompon’i Jehovah eto ity. Ny nahatongavany anefa tsy ho an’ny Isiraely ihany fa ho an’ny jentilisa koa. Ny tantara ao amin’ny Testamenta Taloha dia manambara ny fifidianan’Andriamanitra manokana ny firenena Isiraely. Ary tena voakarakara sy voakolokolo manokana tokoa ny Isiraely tamin’izany, nefa tsy nanome lanja lehibe izany fanavahana nataon’Andriamanitra azy izany izy, ary dia nanao izay tsy marina teo anatrehan’andriamanitra izy ireo, ary dia nanompo andriamani-kafa. Tao ny famaizana nataon’i Jehovah Andriamanitra azy, tamin’izay nahalasa babo azy tany Babilona ary dia ohatra iray ihany ary izany. Misy teny mampahatahotra ao amin’ny filazantsaran’i Lioka 13:7 « ka dia hoy izy tamin’ny mpamboatra ny tanim-boaloboka: indro efa telo taona izay aho no tonga nitady voa tamin’ity aviavy ity, fa tsy nahita; kapao io; nahoana io no manimba ny tany? Amin’izao teny eto amin’ny Matio 12:19-21 izao anefa dia hita ny ezaka ataon’Andriamanitra amin’ny fitadiavana fihavanana amin’ny olony, araka ny efa hita hatrany ambohalohany tamin’i Adama sy Eva nanota taminy, dia mbola Jehovah Andriamanitra ihany no nanao dingana hamerenana indray ny fihavanana simba tamin’ny nanamboarany akanjo hoditra ho azy. Ny mpanompon’i Jehovah eto dia na dia nanana ny fahefana amin’ny maha Andriamanitra Azy aza (Imanoela) dia tsy nanampatra izany fahefana izany. Tsy hotapahiny ny volotara torotoro: ny volotara moa dia zava-maniry koa rehefa torotoro izy dia mifolaka ka na dia ny mijery aza dia manahirana, ary ny tian’izao teny izao ambara dia ny tsy anindrian’ny mpanompon’i Jehovah izay efa reraka sy resy na lavo intsony, dia toy izany koa ny hoe tsy ho vonoiny ny lahin-jiro manetona, inona ny lahin-jiro manetona afa tsy ny jiro izay tsy mamoaka hazavana intsony fa setroka sisa, izany hoe toa tsy misy ilana azy izany jiro izany, ary dia lazaina eto fa tsy ho vonoin’ny mpanompon’i Jehovah izany. Azo hanambarana antsika koa izany: mety tsy misy ilana antsika koa, mety tsy mamokatra, araka izay andrasana amintsika, mety tsy mamoaka hazavana intsony fa setroka mandratra maso sisa, nefa dia voalaza eto fa mbola amindràna fo avela ho eo ihany aloha. Mariky ny famindràm-pon’i Jehovah Andriamanitra izany. Manao ahoana ny fanararaotantsika izany famindram-po izany? Ny voalaza eto dia mitodika any amin’ny jentilisa koa Izy, ary dia voambara koa fa atoky ny anarany ny jentilisa. Amin’izao taona taona vaovao izao dia toy ny volotara torotoro isika, toy ny lahin-jiro manetona, aoka isika hanaiky harenin’Andriamanitra indray, ary hanaiky arehitra indray ilay afo efa saiky maty.

Ny Tompo Jesosy anie hampahery antsika!
Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@orange.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.