Departemanta “Médecine Vétérinaire”


Natomboka am-bavaka ny taom-pianarana 2014/2015

Zava-dehibe ho an’ny Fikambanan’ny mpianatra ao amin’ny Departemanta ny “Médecine Vétérinaire” eny Ambatobe ny fametrahana ny taom-pianarana eo am-pelantanan’Andriamanitra. Koa ny Alakamisy, 15 Janoary 2015 lasa teo, ho fanokafana ny taom-pianarana 2014/2015 dia nisy fiaraha-mivavaka nokarakarain’izy ireo. Ny lohahevitra nofinidiny tamin’izany moa dia mahakasika ny: “Fiaraha-monina amin’Andriamanitra”; Andriamanitra ilay Teny tonga nofo ka nonina tamintsika. Amin’ny maha mpiara-miasa ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’izy ireo eo amin’ny fampandrosoana ny asa fitoriana eny an-toerana dia nandray anjara tamin’ny fiaraha-mivavaka ny solon-tenan’ny FF: fitarihana ny fotoana sy fanentanana sy famporisihina ireo mpianatra handalina ny Tenin’Andriamanitra. Satria tokoa ny fianarana sy ny fananana ary ny fiainana ao amin’ny Tenin’Andriamanitra no itarafana ny fonenan’Andriamanitra ao anatintsika.

DSC_1178 DSC_1197
Ny Departemanta ny “Médecine Véterinaire” Ambatobe Staff FF nitarika ny fotoana
DSC_1226 DSC_1231
Ranto tompon’andraikitry ny Fikambanan’ny Mpianatra “Médecine Vétérinaire” sy Staff FF nanao fanentanana Filohan’ny fikambanan’ny Mpianatra “Médecine Vétérinaire”
DSC_1211 DSC_1186
Tsara ny midera ny Tompo
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: