Fifaninanana Krismasy 2014


Ny Fitiavan’Andriamanitra

Ho fankalazana ny krismasy 2014 dia nanatanteraka “Fifaninanana Krismasy 2014” ny Feon’ny Filazantsara nandritry ny volana Desambra 2014. Tao anatin’ilay fandaharana “Henoy ny feony” izay vokariny sy alefany isan-kerinandro amin’ny fampielezam-peo enina, manerana ny Nosy (Antananarivo: Radio RTF 91.2 FM, Radio ACEEM 103.4 FM; Antsirabe: Radio RFM 92 FM; Toamasina: Radio RNA 94.2 FM; Toliara: Radio RU 91.4 FM; Mahajanga: Radio RF 88.6 FM); no nanatanterahana izany. Ny lohahevitra ankapobeny dia “NY FITIAVAN’ANDRIAMANITRA” araka izay anambaran’ny IJaona 4:9-16 azy. Fandaharana telo no nalahatra ho henoin’ny mpihaino izay nisy fanontaniana napetraka isaky ny faran’ny fandaharana nahakasika ny hafatra novoaboasana ka nasaina novalian’ny mpihaino tamin’ny alalan’ny SMS. Nahatratra 1829 ireo mpandray anjara ary 1419 no nanome ny valiny marina. Ny Asabotsy 24 Janoary 2015 tamin’ny 10 ora maraina tao amin’ny Foibe FF moa no nanaovana ny fisarihana ireo folo nahazo ny loka izay natrehan’ny Vadintany Maitre RASAHONDRANIRINA Raymondine sy ireo mpandray anjara. Koa ireto manaraka ireto ny anaran’ireo folo nahazo ny loka sy ny loka azon’ny tsirairay avy. Loka voalohany Tablette: RAKOTOSON Rivo Jocelyn; faharoa Finday sy “casque bluetooth: RAHARISOA Sylvie; Fahatelo Clé USB sy casque Bluetooth: RAFIDSON Victor; ny loka faha efatra ka hatramin’ny faha folo dia CD sy boky kristiana dia azon’ireto voalaza anarana manaraka ireto: RAZAFINDRAVAO Arlette, RAZAFINDRAVELO Lucienne, RAZOELISORIMALALA Agnès Blandine, RANDRIAMANANTENA Tovosoa Alexendre, RAMALALANINDRINA Rova Henintsoa, RAKOTONIAINA Nomenjanahary Modeste, RASOLOFONIAINA Fanomezantoky. Marihina fa ireo folo nahazo loka dia nomena “sac” misy ny Logon’ny FF sy kalendrie 2015 loka fanampiny avokoa. Nokendrena indrindra moa izao fifaninanana izao mba entina nampitana ny hafatry ny krismasy ho an’ireo mpihaino marobe.

DSC_1333 DSC_1336
DSC_1361 DSC_1328
DSC_1370 DSC_1373
DSC_1381 DSC_1342
DSC_1349 DSC_1353
DSC_1418 DSC_1419
DSC_1323 DSC_1425
DSC_1428 DSC_1330
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: