Fihaonana tamin’ireo mpiara-miasa an-tsitra-po « Volontaire » FF.

Toy ny fanao isan-taona dia nihaona tao amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana Bel Air ireo mpiara-miasa an-tsitrapo na « Volontaire » eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina sy ireo mpiasa ao amin’ny FF, ny Sabotsy 31 Janoary 2015 maraina. Fotoana izay natao indrindra hitondrana am-bavaka ny taona vaovao 2015 sy ho fifampaherezana ary ho fanamafisana ny […]