Fihaonana tamin’ireo mpiara-miasa an-tsitra-po “Volontaire” FF.


Toy ny fanao isan-taona dia nihaona tao amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana Bel Air ireo mpiara-miasa an-tsitrapo na “Volontaire” eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina sy ireo mpiasa ao amin’ny FF, ny Sabotsy 31 Janoary 2015 maraina. Fotoana izay natao indrindra hitondrana am-bavaka ny taona vaovao 2015 sy ho fifampaherezana ary ho fanamafisana ny fitohizan’ny fiiaraha-miasa. Marihana fa saika avy amin’ny Fiangonana (FLM, FJKM, METM) ary Sekoly avokoa ireo “volontaires” ireo. Nahatsapa tokoa ny tsirairay fa dia mila fifanomezan-tànana ny Fitoriana ny Filazantsara araka ny voalaza ao amin’ny Marka 16:15 hoe: “Mandehana ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra”. Nisy ny fotoana natokana hifampizaran’ny rehetra ny traikefa nentina nampandrosoana ny asa ary koa ny olana natrehana sy ny mba hisorohana izany. Solon-tena telo no nanao fijoroana vavolombelona tamin’ny fifaliany teo am-panatanterahana ny asa. Nahatratra 62 ireo “volontaires” tonga nanatrika izany niampy ireo mpianatra avy eny amin’ny Club Feon’ny Filazantsara Lycée Nanisana. Ny Pastora RANDRIAMANANTENA Simon moa no nitondra ny tenin’Andriamanitra ary Atoa ANDRIANASOLO Jaona Talen’ny Feon’ny Filazantsara kosa no nanolotra fisaorana ho an’ireo izay tonga noho ny amin’ny fanoloran-tena sy ny fotoana natolotr’izy ireo hanompoana an’Andriamanitra. Dia samy ho tahian’Andriamanitra ka hahatratra ny taona manaraka indray e!

DSC_1494 DSC_1513
DSC_1624 DSC_1496
DSC_1550 DSC_1509
DSC_1561 DSC_1674
DSC_1678 DSC_1518
DSC_1499 DSC_1594
DSC_1605 DSC_1516
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: