MILA FAMINDRAM-PO SY FAMPIONONANA VE?

« Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain’ny famindram-po sady Andriamanitry ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin’ny fahorianay rehetra mba hahaizany mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa.  » II Kor 1:3-4a -Fahoriana: Tsy ilaozam-pahoriana ny olombelona eto an-tany ary isan’izany ny aretina maro samihafa, eo koa ny fahafatesana, eo ny fahadisoam-panantenana amin’ny fitiavana, sy […]