NY TALENTA IZAY OMENA ANTSIKA….

« Fa izay rehetra manana dia omena, ka hanam-be izy; fa izay tsy manana kosa, na dia izay ananany aza dia halaina aminy. » Matio 25:29 Mametraka ny fitokisany amintsika Andriamanitra ka omeny andraikitra isika. Dia, toy ny talenta eto izay omen’ny tompo ny mpanompo. Tsy ny ezaka ataontsika no ahazoantsika ny famonjena fa ny fanekentsika ny […]