Lycée Privé Martin Luther Ambohimanambola


Zava-dehibe ny fitaizana ara-panahy ny Mpianatra.

Iaraha-mahalala ny fahasarotan’ny fitaizana sy fanabeazana ny tanora amin’izao fotoana izao. Na dia Sekolim-pinoana aza ny Lycée Privé Martin Luther eny Ambohimanambola dia nanamafy hatrany ny Talen-tsekoly, Rtoa Norohanta Louisette fa tena tokony ho voalohan-daharana ny fitaizana ara-panahy ny mpianatra. Ho tohin’ny fihaonany tamin’ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) àry dia nisokatra ny fiaraha-miasan’ny roa tonta. Koa ny Zoma 30 Janoary 2015 nandritry ny fotoam-pivavahana famaranana ny herinandro tao amin’ny FLM Ambohimanambola dia nanentana sy namporisika ireo mpianatra ny solon-tenan’ny FF hazoto hianatra sy handalina ny Tenin’Andriamanitra. Araka ny teny filamatry ny sekoly: “Mahazoa fahendrena, mahazoa fahalalana” (Ohabolana 4:5) dia adidy lehibe ho an’ny FF tokoa no mitondra ny anjara birikiny amin’ny famahanana ny fiainam-panahin’ireo tanora miisa 400 eo ho eo, beazina ao amin’ny sekoly. Nisy moa Mpampianatra izay notendrena hiandraikitra ny fiaraha-miasa (Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana, horonan-tsarimihetsika, sns…). Ny mahafaly dia efa nisy 100 ireo mpianatra maniry ny hisoratra anarana amin’ny fianarana. Ho Azy ilay tompon’ny asa irery ihany ny voninahitra.

DSC_1468 DSC_1470
DSC_0997
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: