Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara


Mitohy hatrany ny fivelaran’ny fiaraha-miasa eo amin’ny sahan’ny FJKM

Misaotra an’Andriamanitra fa dia tontosa soa aman-tsara ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” niarahana nanatontosa tamin’ireo Fitandremana efatra avy amin’ny Synodam-Paritany Andrefana (SPAA 10) sy ny Synodam-Paritany Atsimo (SPAA 11) ny 05,06 Febroary. Tao amin’ny “Espace Hanitra” Ambohibao Antehiroka moa no toerana nanatanteranana izany ka kristiana miisa 27 no nandray anjara. Nanotrona sy nandray anjara feno tamin’ny fitondrana ny Tenin’Andriamanitra sy ny fampiofanana ireo raiamandreny am-panahy efatra dia: Atoa Botofanjely Samuël, Mpitandrina (FJKM Kristy Fiainana Bemasoandro, SPAA 10); Atoa Ranaivoniarivo Tiana Alisoa, Mpitandrina (FJKM Atsimon’Imahamasina, SPAA 10); Atoa Raharinoro Ny Hasina, Mpitandrina (FJKM Ambohimanala Filadelfia, SPAA 11); Atoa Randrianarimananarivo Tsimbaharison, Mpitandrina (FJKM Ambohimasimbola Fitiavana, SPAA 11). Zava-dehibe ho an’ny Fiangonana ny fampiofanana toy izao, satria manampy mandrakariva amin’ny fampahombiazana ny asa Fitoriana izay ataon’izy ireo. Toy ny fanao dia tolorana sertifika ireo mpiofana rehetra aorian’ny fampiofanana ho mariky ny fandraisany anjara tamin’ny Fampiofanana sy ho fampahatsiahivana mandrakariva ny asa fanirahana nanendren’ny Tompo azy ireo.

IMG_1713 DSC_0029
Atoa Randrianarimananarivo Tsimbaharison, Mpitandrina nitarika ny fotoam-pivavahana Atoa Andrianasolo Jaona Tale FF
mitarika ny fampiofanana
DSC_0135 DSC_0060
Atoa Louis sy Rtoa Lalao mandray anjara amin’ny fampiofanana
IMG_1694 DSC_0132
Nandray anjara feno tamin’ny fampiofanana ihany koa Atoa Botofanjely Samuël, Mpitandrina sy Atoa Ranaivoniarivo Tiana Alisoa, Mpitandrina
DSC_0003 DSC_0052
DSC_0069 DSC_0083
DSC_0081 IMG_1738
Navitrika ny fandraisan’anjara nadritry ny asam-baomiera
IMG_1730 DSC_0153
Nanolotra ny tatitry ny asam-baomiera ny isam-piangonana
DSC_0154 DSC_0165
Nofaranana tamin’ny fanolorana sertifika ho an’ny mpiofana ny fotoana
DSC_0140 IMG_1718
Atoa Andreas Richard, Filohan’ny Komity Mpanatanteraky ny FF nanolotra fisaorana ho an’ny rehetra
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: