BATISA AMIN’NY RANO, BATISA AMIN’NY FANAHY MASINA.

« …Fa izay naniraka ahy hanao batisa amin’ny rano no nilaza tamiko hoe: Izay ho hitanao idinan’ny Fanahy sy itoerany, dia Izy no Mpanao batisa amin’ny Fanahy Masina. » Jaona 1:33 Toa zavatra sarotra amintsika matetika ny amin’ny resaka batisa, izay sakramenta iray ao amin’ny Fiangonana Kristiana. – Ny sakramenta dia ‘’ahitana » ny fiombonan’ny Tenin’Andriamanitra amin’ny zavatra […]