Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara

Fivoriana savaranonando Ny Synodam-Paritany Manakara (SPMa) dia anisan’ireo nifandray tamin’ny Feon’ny Filazantsara nanomboka ny taona 2005, amin’ny alalan’ny sehatr’asa Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny “Cours Biblique par correspondence”. Misaotra an’Andriamanitra fa dia hivelatra eo amin’ny lafiny Seminera Fampiofanana mitondra ny lohateny “Fampitaovana ny olona masina” ny fiaraha-miasa. Nisy noho izany fivoriana savaranonando niarahan’ny […]