Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara


Fivoriana savaranonando

Ny Synodam-Paritany Manakara (SPMa) dia anisan’ireo nifandray tamin’ny Feon’ny Filazantsara nanomboka ny taona 2005, amin’ny alalan’ny sehatr’asa Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny “Cours Biblique par correspondence”. Misaotra an’Andriamanitra fa dia hivelatra eo amin’ny lafiny Seminera Fampiofanana mitondra ny lohateny “Fampitaovana ny olona masina” ny fiaraha-miasa. Nisy noho izany fivoriana savaranonando niarahan’ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara Atoa Andrianasolo Jaona tamin’ireo raiamandreny Pastora dimy ao amin’ny Fileovana Manakara ny 18 Febroary 2015 lasa teo. Ireto avy ireo raiamandreny nanatrika izany fihaonana izany sy ny Fitandremana iandraiketany: Pastora Andrianiaina James, Mpitondra Fileovana Tanambao; Pastora Rasolomampionona Noelson, Mpitondra Fitandremana Tanakidy, Pastora Ramilavonjy Michel, Mpitondra Fitandremana Filadelfia; Pastora Ramarolahy Hugues, mpitondra Fitandremana Mangarivotra ary Pastora Rakotomiandrisoa Pierrot, mpitondra Fitandremana Andranofasika. Tapaka tamin’ny fihaonana natao àry fa dia ho tanterahina ny 14, 15 Aprily 2015 ny Seminera Fampiofanana Tafika Masina izay atao ao amin’ny FLM tanambao. Fampiofanana izay mikendry indrindra ny hitondra fampitaovana ny olona masina, na ny kristiana eo amin’ny fanatanterahana sy fampahombiazana ny asa Tafika Masina ataon’ny Fiangonana.

The five Pastors and The LHM Director IMG_1861a
Ireo Pastora 5 miaraka amin’ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: