Club Feon’ny Filazantsara, Lycée Nanisana

“Tsy misy olona mahay manompo Tompo roa” Raha tsiahivina fohy dia anisan’ ny Sekoly mifandray amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) nandritry ny taona maro ny Lycée Nanisana. Tao anatin’izany dia nitsangana ny “Club FF” izay ahitana mpikambana eo amin’ny 30 eo ho eo. Koa ankoatry ny fanentanana ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra […]