Club Feon’ny Filazantsara, Lycée Nanisana


“Tsy misy olona mahay manompo Tompo roa”

Raha tsiahivina fohy dia anisan’ ny Sekoly mifandray amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) nandritry ny taona maro ny Lycée Nanisana. Tao anatin’izany dia nitsangana ny “Club FF” izay ahitana mpikambana eo amin’ny 30 eo ho eo. Koa ankoatry ny fanentanana ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana na “Cours Biblique par Correspondance”, ny fandefasana horonan-tsarimihetsika dia mivory isaky ny Talata manomboka amin’ny 12 ora 30 mn ka hatramin’ny 1 ora. 10 mn ireo mpikambana. Natao moa izany mba hahafahan’izy ireo mitondra am-bavaka tsy tapaka ny fianarany, mifampizara ny tenin’Andriamanitra sy ireo olana atrehin’ny tanora ka handresena izany. Isaky ny Talata faha telon’ny volana dia manasa solon-tena avy amin’ny FF izy ireo hitondra ny Tenin’Andriamanitra. Koa ho an’ny volana Febroary 2015 teo dia nalaina tao amin’ny Matio 4:24-34 ny fampianarana. Zava-dehibe ho an’ireo tanora ny hafatra nentina satria dia tandrify tokoa noho ireo fakam-panahy maro mahazo ny tanora dia ny fitsiriritana, ny rendranrendra maro samihafa. Be ny fandrika, fanangolena ataon’ny satana ka mahatonga ny tanora ho andevon’ny vola, ka very ny maha tanora fanasin’ny tany azy. Nandritra io fotoana io moa dia nisy ny fandraisana mpianatra vaovao niditra ho mpikambana ao amin’ny Club.

DSC_0196 DSC_0205
Jemima “volontaire” FF mizara ny vaovao amin’ireo mpikambana Toy izao ny fandraisana ny mpikambana vaovao.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: