NY NOFO SY NY RA:

« Raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro ny ràny hianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. » Jaona 6:53 – Mihinana ny nofo: tena sarotra dia sarotra ny mihevitra hoe mihinana nofon’olombelona, satria mihinana ny nofon’i Kristy no resahina eto, i Kristy izay tena olombelona, koa raha resahina eto dia mihinana olona ny mihinana ny […]