FANAVAOZANA ARA-PANAHY

mars 20, 2015

“(Jehovah) Izay mahavoky soa ny vavanao; ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery.” (Salamo 103:5).

Ny sarin’ny voromahery dia hita ao anatin’ny marika ahafantarana (na ‘insigne’) nentin’ny sampan-Tafika tamin’ny andro taloha. Io fanao taloha io no mety ho nitarika an’i Etazonia hisafidy ny ‘voromahery sola’ ho mari-pamantarana (na ‘symbole’) ny fireneny. Vorona lian-dremby ny voromahery. Fatratra dia fatratra izy amin’ny hatanjahana sy ny fisidinana, ary matsilo dia matsilo ny masony. Nisy hevitra hafa koa tao an-tsain’i Davida raha nampitaha ny tenany tamin’ny voromahery izy. Toy ny voromanidina hafa, dia mihitsambolo ny voromahery. Mandritra izany fotoana izany dia tsy manao na inona na inona izy; rehefa izany, dia miverina manao izay fanaony indray izy. Rehefa nanavao ny fototry ny ainy izy dia miverina misidina eny amin’ny lanitra ambony indray.

Toy izany ny fiainan’i Davida teo amin’ny ara-panahy. Nisy fotoana nahalavo azy, Andriamanitra anefa nanangana azy indray; navaozin’Andriamanitra tamin’ny “zavatra tsara” izy. Nomen’Andriamanitra fahafaham-po Davida amin’ny alalan’ny teny fampanantenany -dia famelana ny heloka sy fiainam-panahy vaovao, ary fiainana mandrakizay. Isika koa dia mila fanavaozana toy izany. Amin’ny alalan’ny fiasam-pahasoavana, dia ny Filazantsara sy ny sakramenta, no anavaozan’Andriamanitra antsika. Hoy Paoly: “Fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina.” (Titosy 3:5). Nampahatsiahy ny Kolosiana ihany koa izy ny tokony hanarian’izy ireo hatrany ny toetra (na ny olona) taloha mbamin’ny asany ka hitafiany ny toetra (na olona) vaovao, “izay havaozina ho amin’ny fahalalana tsara araka ny endrik’Izay nahary azy” (Kolosiana 3:10). Tsy (fampiasan-tena na ‘exercice’) atao indray mandeha izany dia vita, fa zavatra ataon’ny Kristiana isan’andro ao amin’ny fiainam-baovao izay hizorany.

Endrey ny teny fisaorana izay ataon’ny mpanao Salamo amin’ny fanavaozana izay iainany eo ampelatanan’Andriamanitra! Noho ny amin’i Kristy, ilay Mpamonjy nampanantenaina, dia mamela ny heloka rehetra Andriamanitra. Amin’ny maha Kristiana, dia mahazo matoky isika fa, ao amin’i Kristy Jesosy, ny andro fahoriana dia arahin’ny fitahian’Andriamanitra omban’ny fanavaozam-piainana.

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél :
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

Fiaraha-miombon’antoka Fitandremana Toby Betesda Ambohibao/ Feon’ny Filazantsara.

mars 20, 2015

Seminera Famapiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Misaotra an’Andriamanitra fa tanteraka soamantsara ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” izay fiantombohan’ny fananganana fiaraha-miombon’antoka iarahan’ny Fiangonana sy ny Feon’ny Filazantsara (FF) eo anivon’ny Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta). Izany dia natao ny 5 sy 6 Martsa 2015 teny amin’ny Toby FLM Betesda Ambohibao. Fiangonana mpiara-miasa dimy no nanatrika izany Fampiofanana izany. Tsiahivina fa fampiofanana fahatelo ho an’ny taom-piasana 2014-2015’ny FF (manomboka volana Jona 2014- volana May 2015) moa izy ity. Mpiofana 34 no nandray anjara tamin’izany. Tonga nanotrona sy nandray anjara tamin’ny Fampiofanana ihany koa ny raiamandreny Pastora Randrianirina Solofoson Gilbert, Mpitondra ny Fitandremana FLM Toby Betesda Ambohibao. Faly ary nankasitraka ny ezaka ataon’ny FF moa ny rehetra satria dia hanampy sy hampahomby hatrany ny asa Fitoriana iandraiketan’ny Fiangonana ny fampiofanana noraisina toy izao. Nanamafy indray ny fanoloran-tenany tamin’ny fiantsoana sy ny fanirahan’ny Tompo azy ny rehetra. Toy ny mahazatra tamin’ny famaranana ny fampiofanana dia nisy fanolorana “certificats” fanamarinana ho an’ireo mpiofana.

DSC_0355 DSC_0350
DSC_0261 DSC_0311
DSC_0321 DSC_0358
IMG_1912 DSC_0377
DSC_0320 DSC_0266
DSC_0464 DSC_0465
DSC_0494 IMG_1957
DSC_0508 IMG_1968