FAMINDRAM-PO.

« Tsara Jehovah amin’izay manantena Azy, dia amin’izay olona mitady Azy » Fitomaniana 3:25 Eo amin’ny fiainan’ny olombelona dia misy ny zava-tsarotra miseho indraindray, ary mety ho loza mitarika famoizam-po mihitsy aza izany. Ny olona miteny eto amin’ity bokin’ny Fitomaniana ity dia maneho ny zavatra nihatra taminy, fa nitarika zavatra hafa mihitsy teo amin’ny fiainany izany. Hoy […]

“Banderole” fitaovan-tserasera mahomby

Fampianarana Soratra Masiana Ifndraisana (FSMI)/ Cours Biblique par Correspondance sy ireo Tambazotram-pifandraisana vokarin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) Iaraha-mahalala fa anisan’ny fitaovan-tserasera iray tena mahomby entina hampitana hafatra ho an’ny mpanjifa ny “Banderole”. Efa ho an-taonany maro izao ny FF no nampiasa izany ho fampahafantarana ny sehatr’asa “Fampianarana Soratra Masiana Ifandraisana” (FSMI)/Cours Biblique par Correspondance miaraka amin’ireo […]

Fiaraha-miombon’antoka: Fileovana Tanambao Manakara (FLM)/Feon’ny Filazantsara

Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Araka ny efa notaterina teo aloha dia efa nisy ny fiaraha-miasa teo amin’ny Synodam-Paritany Manakara (SPMa) sy ny Feon’ny Filazantsara nanomboka ny taona 2005 tamin’ny alalan’ny sehatr’asa Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny “Cours Biblique par correspondence”. Misaotra an’Andriamanitra fa dia nivelatra amin’ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” […]

RAHA TSY NATSANGANA TAMIN’NY MATY KRISTY !

« Aza matahotra hianareo; fa fantatro fa Jesosy, Izay efa nohomboana tamin’ny hazo-fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato Izy, fa efa nitsangana araka izay nolazainy. » Matio 28: 5-6 Vehivavy roa, i Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray nandeha vao mazava ratsy, ny andro vohalohany amin’ny herinandro ho any amin’ny fasana hitady an’i Jesosy izay nohomboana ary maty. […]

Fandaharana amin’ny fampielezam-peo: “Henoy ny feony”

8 Martsa, andron’ny vehivavy Ho fanamarihana ny andron’ny vehivavy maneran-tany dia naompana tamin’ireo vehivavy manan-tantara vitsivitsy ao amin’ny Baiboly sy Mama Volahavana Germaine (Mpitarika ny Tobilehibe Ankaramalaza ) ny fandaharana nandritry ny volana Martsa 2015. Nitovy noho izany ny famelabelarana nalefa tamin’ireo onjam-peo enina mpiara-miasa amin’ny Feon’ny filazantsara (FF) dia ny: Radio Teny Fiainana: 91.2 […]

AINA VAOVAO

« Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy latsaka ao amin’ny tany ny voam-bary ka maty, dia mitoetra foana izy; fa raha maty kosa izy, dia hahavokatra be. » Jaona 12:24 Raha miresaka fambolena isika, tsy zoviana amin’ny ankamaroan’ny olona intsony izany. Io voan-javatra ambolentsika io, na dia ny voninkazo aza farafahakeliny, hamainina aloha; avy eo […]

FF /Medecine Veterinaire

« Mila antsika Andriamanitra »: Izany no hevi-baventy niompanan’ny tenin’Andriamanitra sy ny hira ary ny fifampizarana sy ny fanentanana nandritra ny fitokanam-bavaka niarahan’ireo mpianatra teny amin’ny « Medecine Veterinaire », ny Sabotsy 21 Martsa 2015 lasa teo. Ny solontena avy eto amin’ny Feon’ny Filazantsara, toy ny mahazatra amin’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta dia nandray anjara tamin’ny fanatontosana ny fotoam-bavaka izay […]