FF /Medecine Veterinaire


“Mila antsika Andriamanitra”:

Izany no hevi-baventy niompanan’ny tenin’Andriamanitra sy ny hira ary ny fifampizarana sy ny fanentanana nandritra ny fitokanam-bavaka niarahan’ireo mpianatra teny amin’ny “Medecine Veterinaire”, ny Sabotsy 21 Martsa 2015 lasa teo. Ny solontena avy eto amin’ny Feon’ny Filazantsara, toy ny mahazatra amin’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta dia nandray anjara tamin’ny fanatontosana ny fotoam-bavaka izay natao. Nandritra ny fanentanana kosa no nizarana indray ireo fampahafantarana ny Feon’ny Filazantsara sy ny Lesona “Cours Biblique par Correspondance” ho an’ireo mpianatra maniry ny hanaraka izany. Teo koa ny famporisihana azy ireo mba hamaky ireo Bokikely Kristiana vokarin’ny FF sy ny mba hihainoan’izy ireo ny Fandaharana manokana ho an’ny tanora izay alefa amin’ny alalan’ireo Radio mpiara-miasa. Samy maniry ny hitohizan’ny fiaraha-miasa hatrany moa ny an-daniny sy ny an-kilany, satria zava-dehibe amin’ireo mpianatra ny sady manovo fahalalana no manovo fahendrena.

“Hisaotra an’i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy (Salamo 34:1).”

DSC_0580 DSC_0637
Ny Doyen, Medecine Veterinaire Jaona Martin, Solontenan’ny FF
DSC_0573 DSC_0574
Ireo mpianatra mizara Trakitra
DSC_0626 DSC_0636
DSC_0628 DSC_0645
Ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy hoy ireo mpiantra
DSC_0592 DSC_0651
Ranto sy Tantely “Volontaire FF”
DSC_0647 DSC_0565

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: