RAHA TSY NATSANGANA TAMIN’NY MATY KRISTY !

« Aza matahotra hianareo; fa fantatro fa Jesosy, Izay efa nohomboana tamin’ny hazo-fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato Izy, fa efa nitsangana araka izay nolazainy. » Matio 28: 5-6 Vehivavy roa, i Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray nandeha vao mazava ratsy, ny andro vohalohany amin’ny herinandro ho any amin’ny fasana hitady an’i Jesosy izay nohomboana ary maty. […]