Fiaraha-miombon’antoka: Fileovana Tanambao Manakara (FLM)/Feon’ny Filazantsara

Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Araka ny efa notaterina teo aloha dia efa nisy ny fiaraha-miasa teo amin’ny Synodam-Paritany Manakara (SPMa) sy ny Feon’ny Filazantsara nanomboka ny taona 2005 tamin’ny alalan’ny sehatr’asa Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny “Cours Biblique par correspondence”. Misaotra an’Andriamanitra fa dia nivelatra amin’ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” […]