FA EFA NANIA…

avril 26, 2015

« Fa efa nania toy ny ondry hianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin’ny Mpiandry sy Mpitandrina ny fanahinareo. » I Petera 2:25

Ny lohahevitra lehibe resahina eto dia azo raisina ny amin’ny Mpiandry ondry sy ny ondry! Nania toy ny ondry! Ny faniavana dia anambaràna ny fialàna amin’ny toerana na làlana, na didy tokony arahina na itoerana. Ny ondry mania dia ny ondry tsy manaiky na miala amin’ny làlana tokony nizorana na toerana nitoerana. Ny mpiandry ondry tsara no mitarika ny ondry amin’ny toerana tsara na lalana tsara. Ny mpiandry tsara dia mahalala ny ondry tsirairay, ary raha vao misy marary na tsy mahahinan-kanina fotsiny aza dia efa fantany tokoa. Mahalala ny toerana misy ny ahitra maitso na tsaratsara koa ny mpiandry tsara ka hitondràny ny ondry izany toerana izany ary mifindra araka ny mahabetsaka ny hanina hohanin’ny ondry! Misy ny tany tsara misy ny ahimaitso nefa misy amboadia mihaodihaody manodidina izany toerana izany, koa raha ny ondry ihany no mandehandeha irery dia ho sodokan’ny ahitra tsara ka tsy hahita akory ny amboadia hiantsambotra aminy, dia ho faty ny ondry. Efa mandinindinika ny ondry tsirairay ny mpiandry tsara, ary mahalala ny toerana azo antoka hitondrana ny ondry, ary mahalala ny momba ny ondry tsirairay izy sy ny fomba hikarakarana azy ireo! Misy anefa ny ondry izay efa miavona, ka ny ahitra hitondran’ilay mpiandry tsara azy dia tsy tiany handramana akory fa lasa izany ondry izany mitady toeran-kafa sy ahitra hafa: izany no atao hoe ondry matavy, tsy miraharaha izay fikarakaràna ataon’ilay mpiandry azy akory fa miavona; toa izany koa ny ondry matanjaka, ka tsy miraharaha ny toerana hitarihan’ny mpiandry tsara azy fa na misy aza ny amboadia dia tsy misy hiraharahiany izany fa mihataka ny mpiandry tsara ka mihevitra ny tenany ho matanjaka haharesy ny amboadia dia misaraka amin’ilay mpiandry tsara. Ao amin’ny Ezekiela 34:11 Hoy Jehovah: Indro, Izaho, eny Izaho hiahy ny ondriko sy handinidinika azy, andininy 16 ny very ho tadiaviko, ny voaroaka hampodiako, ny folaka hohamarako, ny malemy hohatanjahiko, fa ny matavy sy ny matanjaka kosa haringako. Ny ondry dia isika, ary ny mpiandry tsara dia Jehovah, koa isika izay mahalàla ny miantoraka amin’Andriamanitra dia hokarakarainy sy hositraniny, fa izay miavona efa matavy sy miavona efa matanjaka tsy mila Azy kosa dia haringany! Izao teny izao dia hanambaran’Andriamanitra amintsika fa mandinika antsika tsirairay avy Izy, koa handeha isika hifona hanetry tena fa tsy hiavona ka hanolotena hiverina Aminy!

Jesosy Kristy Tompo mampahery anao

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

Fiaraha-miombon’antoka: Fileovana Tanambao Manakara (FLM)/Feon’ny Filazantsara

avril 26, 2015

Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Araka ny efa notaterina teo aloha dia efa nisy ny fiaraha-miasa teo amin’ny Synodam-Paritany Manakara (SPMa) sy ny Feon’ny Filazantsara nanomboka ny taona 2005 tamin’ny alalan’ny sehatr’asa Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny “Cours Biblique par correspondence”. Misaotra an’Andriamanitra fa dia nivelatra amin’ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” izay tontosa soa aman-tsara ny 14, 15 Aprily 2015 tany amin’ny FLM Tanambao Manakara izany. Nahatratra 36 ireo mpandray anjara avy amin’ny Fiangonana mpiara-miasa. Nanotrona sy nandray anjara mavitrika tamin’ny fampiofanana moa ireo Raiamandreny isany Pastora Rakotomiandrisoa Pierrot, Mpitondra Fit Andranofasika; Pastora Ramilavonjy Michel, Mpitondra Fit Toby Filadelfia; Pastora Tsino Ratsaramiafara Alfred, Mpitondra Fit Mangarivotra ary Pastora Andrianiaina James Mpitondra Fileovana Tanambao Manakara. Naneho ny hafaliany ireo mpandray anjara satria dia hanampy tokoa amin’ny fanatanterahany ny asa Tafika Masina isa-toerana ny fampiofanana noraisina. Resy lahatra ihany koa ireo mpiofana fa mba hampahomby bebe kokoa ny Asa Fitoriana dia mila mianatra tsara ny tenin’Andriamanitra ny rehetra, noho izany dia niroso amin’ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana “na ny Cours Biblique par Correspondance” izy ireo. Toy ny mahazatra dia notolorana sertifika ireo mpiofana rehetra ho fanamarinana ny fanatrehany ny fampiofanana.

DSC_0684 IMG_2235
DSC_0854 DSC_0903
DSC_0781 DSC_0947
DSC_0866 DSC_0758
DSC_0766 DSC_0838
DSC_0877 DSC_0878
DSC_0915 DSC_0920
DSC_0924 DSC_0926
DSC_0880 DSC_0884
DSC_0809 DSC_0823
DSC_0962 IMG_2261
DSC_0742
FLM Tanambao Manakara