Fiaraha-miombon’antoka: Fileovana Tanambao Manakara (FLM)/Feon’ny Filazantsara


Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Araka ny efa notaterina teo aloha dia efa nisy ny fiaraha-miasa teo amin’ny Synodam-Paritany Manakara (SPMa) sy ny Feon’ny Filazantsara nanomboka ny taona 2005 tamin’ny alalan’ny sehatr’asa Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) na ny “Cours Biblique par correspondence”. Misaotra an’Andriamanitra fa dia nivelatra amin’ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” izay tontosa soa aman-tsara ny 14, 15 Aprily 2015 tany amin’ny FLM Tanambao Manakara izany. Nahatratra 36 ireo mpandray anjara avy amin’ny Fiangonana mpiara-miasa. Nanotrona sy nandray anjara mavitrika tamin’ny fampiofanana moa ireo Raiamandreny isany Pastora Rakotomiandrisoa Pierrot, Mpitondra Fit Andranofasika; Pastora Ramilavonjy Michel, Mpitondra Fit Toby Filadelfia; Pastora Tsino Ratsaramiafara Alfred, Mpitondra Fit Mangarivotra ary Pastora Andrianiaina James Mpitondra Fileovana Tanambao Manakara. Naneho ny hafaliany ireo mpandray anjara satria dia hanampy tokoa amin’ny fanatanterahany ny asa Tafika Masina isa-toerana ny fampiofanana noraisina. Resy lahatra ihany koa ireo mpiofana fa mba hampahomby bebe kokoa ny Asa Fitoriana dia mila mianatra tsara ny tenin’Andriamanitra ny rehetra, noho izany dia niroso amin’ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana “na ny Cours Biblique par Correspondance” izy ireo. Toy ny mahazatra dia notolorana sertifika ireo mpiofana rehetra ho fanamarinana ny fanatrehany ny fampiofanana.

DSC_0684 IMG_2235
DSC_0854 DSC_0903
DSC_0781 DSC_0947
DSC_0866 DSC_0758
DSC_0766 DSC_0838
DSC_0877 DSC_0878
DSC_0915 DSC_0920
DSC_0924 DSC_0926
DSC_0880 DSC_0884
DSC_0809 DSC_0823
DSC_0962 IMG_2261
DSC_0742
FLM Tanambao Manakara
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: