FAMINDRAM-PO.

« Tsara Jehovah amin’izay manantena Azy, dia amin’izay olona mitady Azy » Fitomaniana 3:25 Eo amin’ny fiainan’ny olombelona dia misy ny zava-tsarotra miseho indraindray, ary mety ho loza mitarika famoizam-po mihitsy aza izany. Ny olona miteny eto amin’ity bokin’ny Fitomaniana ity dia maneho ny zavatra nihatra taminy, fa nitarika zavatra hafa mihitsy teo amin’ny fiainany izany. Hoy […]