ZAVA-KENDRENA IRAY AO ANATIN’NY MARO KARAZANA

“Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy dia iray ihany.” (I Korintiana 12:4) Indraindray ny Baiboly dia mampitaha ny olombelona amin’ny voninkazo, mba anehoana amin’ny fiainana andavanandro fa fohy sy marefo ny fiainana. Azo marihina koa fa, toy ny voninkazo, ny olombelona dia maro karazana. Miseho ho maro karazana izy amin’ny fomba fisehony […]

Fiaraha-miombon’antoka: FLM-Fileovana Ambalavao Tsienimparihy/Feon’ny Filazantsara

Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Pastora Randrianaivonirina Dieu Donné izay Mpitondra Fileovana Andohamatsiatra Ambony, Synodam-Paritany Afovoany (SPAF) teo aloha dia npiara-miasa mavitrika tamin’ny FF taorian’ny Fampiofanana indroa miantoana tany amin’io Fileovana io. Mahafaly tokoa ny vokatra azo tany an-toerana na teo amin’ny lafiny Tafika Masina na ny Fampianarana Sofratra Masina Ifandraisana satria dia maro ireo […]

RANO MADIO, FAHALOTOANA, SAMPY, FANAHY MASINA.

« Dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao hianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo hianareo. » Ezek 36:25-26 Andriamanitra manadio. «Ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo […]

Fandaharana ho an’ny tanora

Fifaninanana Soratra Masina Araka ny programan’asan’ny Club Feon’ny Filazantsara (FF) eny amin’ny Lycée Nanisana ho an’ny taom-pianarana 2014-2015 dia nanatanteraka fifaninanana Soratra Masina teny an-toerana ny FF ny 29 Aprily 2015 lasa teo. Niainga tamin’ilay horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohanteny hoe: “Ilay Nosy miafina” moa no nametrahana ny fanontaniana. 29 ireo mpianatra nandray anjara tamin’izany ary […]

NY HERIN’NY VAVAKA.

« Ary hiantso Ahy hianareo, ka handeha sy hivavaka amiko, dia hihaino anareo Aho. Ary hitady Ahy hianareo, dia ho hitanareo Aho, raha katsahinareo amin’ny fonareo rehetra. » Jeremia 29:12-13 Jesosy, na dia Andriamanitra aza dia tena nahery nivavaka, izany hoe tena nahery niresaka tamin’ny Rainy. Raha adika amin’ny teny hafa koa dia Andriamanitra Zanaka mazoto miresaka […]

TANY KARANKAINA…TANY MISY ONIN’NY RANO VELONA:

« Izay mino Ahy dia hisy onin’ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina. » Jaona 7:38 Tena ilain’ny vatan’ny olombelona ny rano, ary mitarika ho amin’ny fahafatesana mihitsy ny tsy fahampian-drano amin’ny vatana. Ny Soratra Masina eto dia miresaka onin’ny rano velona, fa onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibon’ny olona. Ny […]

FJKM Kristy Fiainana, Bemasoandro Itaosy

Alahadin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Gideona Tsy mitsahatra ny mikendry izay hampandrosoana sy hampivelarana hatrany ny asa fitoriana amin’ireo mpiara-miasa aminy ny FJKM Kristy Fiainana, Bemasoandro Itaosy izay iandraiketan’Atoa Botofanjely Sammuël, Mpitandrina. Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa taorian’ny fivorian’ny Birao sy ny Filan-kevitry ny Fiangonana dia tapaka fa manomboka izao, ny Alahady voalohan’ny volana May […]