NY HERIN’NY VAVAKA.

« Ary hiantso Ahy hianareo, ka handeha sy hivavaka amiko, dia hihaino anareo Aho. Ary hitady Ahy hianareo, dia ho hitanareo Aho, raha katsahinareo amin’ny fonareo rehetra. » Jeremia 29:12-13 Jesosy, na dia Andriamanitra aza dia tena nahery nivavaka, izany hoe tena nahery niresaka tamin’ny Rainy. Raha adika amin’ny teny hafa koa dia Andriamanitra Zanaka mazoto miresaka […]