Fandaharana ho an’ny tanora


Fifaninanana Soratra Masina

Araka ny programan’asan’ny Club Feon’ny Filazantsara (FF) eny amin’ny Lycée Nanisana ho an’ny taom-pianarana 2014-2015 dia nanatanteraka fifaninanana Soratra Masina teny an-toerana ny FF ny 29 Aprily 2015 lasa teo. Niainga tamin’ilay horonan-tsarimihetsika mitondra ny lohanteny hoe: “Ilay Nosy miafina” moa no nametrahana ny fanontaniana. 29 ireo mpianatra nandray anjara tamin’izany ary taorian’ny fifaninana dia nisy fizarana loka ho an’ireo folo voalohany. Nahazo kitapo misy Logon’ny FF avy izy folo ary notolorana loka fanampiny kosa ireo telo voalohany. Marihina fa ny fikendrena tamin’izao fifaninana izao dia ny hampitana ireo tanora ny hafatry ny Baiboly: “Ny zavatra rehetra ataonao dia ataovy ho an’i Kristy” ary koa “Ny fiavonavonana mialoha ny fahasimbana, Ary ny fanahy mirehareha mialoha ny fahalavoana” Ohabolana 16:18

DSC_0133 DSC_0105
DSC_0136 DSC_0087

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: