RANO MADIO, FAHALOTOANA, SAMPY, FANAHY MASINA.

« Dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao hianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka omeko fo nofo hianareo. » Ezek 36:25-26 Andriamanitra manadio. «Ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo […]