ZAVA-KENDRENA IRAY AO ANATIN’NY MARO KARAZANA

mai 27, 2015

“Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy dia iray ihany.” (I Korintiana 12:4)

Indraindray ny Baiboly dia mampitaha ny olombelona amin’ny voninkazo, mba anehoana amin’ny fiainana andavanandro fa fohy sy marefo ny fiainana. Azo marihina koa fa, toy ny voninkazo, ny olombelona dia maro karazana. Miseho ho maro karazana izy amin’ny fomba fisehony sy ny toerana ahitana azy. Ary miseho ho maro karazana izy amin’ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay ananany, araka ny asan’ny Fanahy Masina ao anatiny.

Endrey ny hatsaran’ny ray na ny reny iray izay mampita amin’ny taranany ny fampiasana araka ny tokony ho izy ireo fanomezam-pahasoavana izay raisina miaraka amin’ny finoana mahavonjy an’i Jesosy Kristy. Endrey ny hatsaran’ny zanaka izay tia sy manaja, ary manoa ireo ray aman-dreniny. Endrey ny hatsaran’ny mpianatr’i Kristy izay mitory ny Filazantsarany. Toy izao no anambaran’i Paoly azy araka ny tenin’Isaia: “Akory ny hatsaran’ny tongotr’iry mitondra teny soa mahafaly” (Romana 10:15). Misy milaza hoe tsy ny tongony ihany no tsara fa ny tànany koa, ny teniny sy ny sainy. Eny, akory ny hatsaran’ireo izay manao asa am-pitiavana amin’ny anaran’ny Mpamonjy! Akory ny hatsaran’ireo izay mitafy “fitafiana tsara tarehy” (Isaia 52:1). Ny tian’izany ambara dia amin’ny finoana no itafian’izy ireo ny ankanjo fahamarinan’i Kristy.

Endrika iray isehoan’ny hatsaran’ny vahoakan’Andrimanitra ny asa fanompoana izay ataony noho ny fanomezam-pahasoavana maro karazana izay nomen’ny Fanahy Masina azy ireo. Sasantsasany amin’ireo no lazain’i Paoly: “Fa ny anankiray nomen’ny Fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, … ary ny anankiray finoana,… ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho enti-manasitrana” (1 Korintiana 12:8,9), sy ny toy izany. Iray ihany no zava-kendren’ny Fanahy Masina raha mizara ireo fanomezam-pahasoavana amin’ny karazany tena maro samihafa ireo Izy, dia izao: ny Kristiana dia tsy hanao fanekem-pinoana fotsiny fa hitory koa fa: “Jesosy no Tompo” (1 Korintiana 12:3)

Endrey izany tombontsoa!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’

Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg

Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publicités

Fiaraha-miombon’antoka: FLM-Fileovana Ambalavao Tsienimparihy/Feon’ny Filazantsara

mai 27, 2015

Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Pastora Randrianaivonirina Dieu Donné izay Mpitondra Fileovana Andohamatsiatra Ambony, Synodam-Paritany Afovoany (SPAF) teo aloha dia npiara-miasa mavitrika tamin’ny FF taorian’ny Fampiofanana indroa miantoana tany amin’io Fileovana io. Mahafaly tokoa ny vokatra azo tany an-toerana na teo amin’ny lafiny Tafika Masina na ny Fampianarana Sofratra Masina Ifandraisana satria dia maro ireo olona namaly ny antson’ny Filazantsara ka lasa olom-piangonana resy lahatra, miorina sy tafatoetra tsara amin’ny finoany. Ankehitriny dia voatendry hitondra ny Fileovana Ambalavo Tsienimparihy (SPAf) izy, koa dia mitohy araka izany ny fiaraha-miasan’ ny roa tonta. Misaotra an’Andriamanitra fa vita soa aman-tsara ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”izay natao tany amin’ny FLM Ambalavao tsienimparihy, ny 14, 15 May 2015. Nahatratra 30 ireo mpandray anjara avy amin’ny Fiangonana mpiara-miasa 6. Nandray anjara feno tamin’ny fampofanana moa ny raiamandreny Pastora. Naneho fahavononana tokoa ireo mpandray anjara isam-piangonana amin’ny maha asan’ny Fiangonana ny Tafika Masina ka dia samy efa nandrafitra ny vinavinan’asa ho tanterahina ary nentina teo amin’ny fampiofanana. Toy ny mahazatra dia nisy ny fanolorana sertifika ho an’ireo mpiofana teo am-pamaranana ny Fampiofanana.

DSC_0472 DSC_0239
DSC_0249 DSC_0408
DSC_0515 DSC_0518