ZAVA-KENDRENA IRAY AO ANATIN’NY MARO KARAZANA

“Zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy dia iray ihany.” (I Korintiana 12:4) Indraindray ny Baiboly dia mampitaha ny olombelona amin’ny voninkazo, mba anehoana amin’ny fiainana andavanandro fa fohy sy marefo ny fiainana. Azo marihina koa fa, toy ny voninkazo, ny olombelona dia maro karazana. Miseho ho maro karazana izy amin’ny fomba fisehony […]

Fiaraha-miombon’antoka: FLM-Fileovana Ambalavao Tsienimparihy/Feon’ny Filazantsara

Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” Pastora Randrianaivonirina Dieu Donné izay Mpitondra Fileovana Andohamatsiatra Ambony, Synodam-Paritany Afovoany (SPAF) teo aloha dia npiara-miasa mavitrika tamin’ny FF taorian’ny Fampiofanana indroa miantoana tany amin’io Fileovana io. Mahafaly tokoa ny vokatra azo tany an-toerana na teo amin’ny lafiny Tafika Masina na ny Fampianarana Sofratra Masina Ifandraisana satria dia maro ireo […]