Fiaraha-miombon’antoka: FLM-Fileovana Ambalavao Tsienimparihy/Feon’ny Filazantsara


Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”

Pastora Randrianaivonirina Dieu Donné izay Mpitondra Fileovana Andohamatsiatra Ambony, Synodam-Paritany Afovoany (SPAF) teo aloha dia npiara-miasa mavitrika tamin’ny FF taorian’ny Fampiofanana indroa miantoana tany amin’io Fileovana io. Mahafaly tokoa ny vokatra azo tany an-toerana na teo amin’ny lafiny Tafika Masina na ny Fampianarana Sofratra Masina Ifandraisana satria dia maro ireo olona namaly ny antson’ny Filazantsara ka lasa olom-piangonana resy lahatra, miorina sy tafatoetra tsara amin’ny finoany. Ankehitriny dia voatendry hitondra ny Fileovana Ambalavo Tsienimparihy (SPAf) izy, koa dia mitohy araka izany ny fiaraha-miasan’ ny roa tonta. Misaotra an’Andriamanitra fa vita soa aman-tsara ny Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina”izay natao tany amin’ny FLM Ambalavao tsienimparihy, ny 14, 15 May 2015. Nahatratra 30 ireo mpandray anjara avy amin’ny Fiangonana mpiara-miasa 6. Nandray anjara feno tamin’ny fampofanana moa ny raiamandreny Pastora. Naneho fahavononana tokoa ireo mpandray anjara isam-piangonana amin’ny maha asan’ny Fiangonana ny Tafika Masina ka dia samy efa nandrafitra ny vinavinan’asa ho tanterahina ary nentina teo amin’ny fampiofanana. Toy ny mahazatra dia nisy ny fanolorana sertifika ho an’ireo mpiofana teo am-pamaranana ny Fampiofanana.

DSC_0472 DSC_0239
DSC_0249 DSC_0408
DSC_0515 DSC_0518
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: