« Film » Ifanakalozan-kevitra

Angataho mandrakariva ny Fanahy Masina, Izy no mahay mampahafantatra anao fa Jesosy no zanak’Andriamanitra velona. Maro ireo Fiangonana manao ny ainy tsy ho zavatra eo amin’ny fikolokoloana ireo kristiana ao aminy, indrindra ny lafiny ara-pinoana. Tsapan’ireo raiamandreny am-Panahy fa ilaina araka izany ny manokatra fiaraha-miasa amin’ireo izay afaka manohana azy, mba hiara-misalahy amin’ny fanatanterahana ny […]