“Film” Ifanakalozan-kevitra


Angataho mandrakariva ny Fanahy Masina, Izy no mahay mampahafantatra anao fa Jesosy no zanak’Andriamanitra velona.

Maro ireo Fiangonana manao ny ainy tsy ho zavatra eo amin’ny fikolokoloana ireo kristiana ao aminy, indrindra ny lafiny ara-pinoana. Tsapan’ireo raiamandreny am-Panahy fa ilaina araka izany ny manokatra fiaraha-miasa amin’ireo izay afaka manohana azy, mba hiara-misalahy amin’ny fanatanterahana ny asa lehibe toy izany ka dia nitodika tamin’ny Sampan’asa Feon’ny Filazantsara izy ireo. Ny Zoma 23 May 2015 lasa teo ary, tao amin’ny FJKM Betela vaovao Ampanataovana izay entin-dramatoa Rakotomalala Fanjaniaina Mpitandrina, dia nanatanteraka “Film Débat” ny “FF”, izay mitondra ny lohateny hoe: “Ny Dian’ny Mpivahiny”. Nahatratra 89 ireo mpijery nanatrika ny fifanakalozan-kevitra tamin’izany. Ny Sabotsy 24 May 2015 kosa indray, tao amin’ny FJKM Antanetilava izay entin-Andriamatoa Andriatsihoarana Joasy Mpitandrina, no nandefasana ilay Film mitondra ny lohateny hoe: “Ny tantaran’i Jesosy araka ny fahitan’ny ankizy azy”, izay nifanakalozan’ireo mpijery 125 hevitra. Ny Alahady maraina 25 May andron’ny Pantekoty kosa moa no niarahan’ny FF tamin’ireo Kristiana tsy an-kanavaka tao amin’ny FJKM Antanetilava, izay nampahafantarana ny Feon’ny Filazantsara sy nitondrana ny fanentanana rehetra mahakasika ireo asa sahaniny eo anivon’ny fiangonana sy ny firenena. Ireo Fiangonana ireo moa dia samy ao anatin’ny Synodam-paritany Atsinanana. Naneho fisaorana sy fankasitrahana ho an’ny FF ny fiangonana sy ny mpitandrina ary ny Kristiana tonga nanatrika. Voninahitra ho an’Andriamanitra irery.

DSCF5912 DSCF5927
FJKM Antanetilava Jaona Martin “FF”, nitarika ny fifanakalozan-kevitra taorian’ny “Film”
DSCF5994 DSCF6013
Atoa Andriatsihoarana Joasy, Mpitandrina FJKM Antanetilava, nisaotra ny FF sy ny Fiangonana Jaona Martin “FF”, nampahafantatra ny FF sy nanentana ny Kristiana hiroso amin’ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra
DSCF6001 DSCF5901
Ireo Kristiana ao amin’ny FJKM Antanetilava FJKM Betela vaovao Ampanataovana
DSCF5885 DSCF5911
Rtoa Rakotomalala Fanjaniaina, Mpitandrina FJKM Betela vaovao Ampanataovana Mbola maro ireo liana amin’ny fijerena Horonan-tsarimihetsika (FJKM Betela vaovao Ampanataovana)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: