FANAHIN’NY FAHAMARINANA


« Ary Izaho hangataka amin’ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny Fanahin’ny fahamarinana, izay tsy azon’izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa hianareo no mahafantatra Azy satria mitoetra eo aminareo Izy, ary ho ao anatinareo. » Jaona 14:16-17

Ny iraka nampanaovin’Andriamanitra an’i Jesosy dia ny hahatanteraka ny famonjena ny olona manaiky ho hamarinina. Izany no nahatongavany ho nofo, nateraky ny vehivavy fa notorontoronina tamin’ny Fanahy Masina, nanasitrana, nitoriteny, tena niaina ny fiainana maha-olombelona, nefa tsy nanana ota. Na dia izany aza dia nanana ny hevitra hanenjehana Azy ihany ny jiosy, ka fanenjehana hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana nanalam-baraka Azy. Andriamanitra anefa nanova izany ho soa, ka lasa Famonjena ho an’izay mino Azy ny nanaganany an’i Jesosy tamin’ny maty. Tsy nitsangana tamin’ny maty ihany fa niakatra any andanitra ary nipetraka eo an-kavanan’Andriamanitra. Nambaran’i Jesosy tamin’izany ny fanirahan’ny Ray ny mpananatra hafa dia ny Fanahy Masina, amin’ny anaran’i Jesosy, hampahatsiaro antsika ny zavatra rehetra izay nolazainy tamintsika, ary hampianatra antsika ny zavatra rehetra. Io Fanahy Masina io no ho EO amintsika mandrakizay, ary ho AO anatintsika. Io ilay hoe: “Andriamanitra amintsika na Imanoela”. Izao tontolo izao anefa tsy mahafantatra Azy, ary tsy azon’izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany. Ao anatin’ny zanak’Andriamanitra ny Fanahy Masina ary mitarika ny zanak’Andriamanitra izany Fanahy Masina izany: « izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra ». Hatraiza ary ny maha-zanak’Andriamanitra antsika? Hatraiza ny fitarihan’ny Fanahy Masina antsika? Raha miteny ratsy isika, moa ve ny Fanahy Masina no mitarika antsika hiteny ratsy? Raha mamono olona isika, moa ve ny Fanahy Masina no mitarika antsika hamono olona? Ny zavatra tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra ataontsika, moa ve ny Fanahy Masina no mitarika antsika amin’izany? Sanatria izany! Mety ho ao anatintsika ihany ny Fanahy Masina fa isika tsy mihaino Azy! Mety ho ao anatintsika ny Fanahy Masina fa isika manaiky ho resin’ny filàna ka tsy mihevitra Azy! Andeha isika hifona amin’Andriamanitra noho ny nampahalahelovantsika ny Fanahy Masina nomeny. Ary satria mety hamono ny Fanahy mihitsy isika! Andeha hiverina amin’i Jehovah dieny mbola tratra antso Izy! Hoy Izy: izay rehetra manatona Ahy tsy mba ho laviko mihitsy! Ny Tompo hampahery anao!

Feon’ny Filazantsara
‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena…ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Tél:
22 210 42
034 20 635 53
032 54 635 53
033 15 635 53
E-mail: lhmmad@blueline.mg
Site Web: http://www.feonyfilazantsara.org
Face book: Feon’ny Filazantsara

Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia tsindrio ny “leave a comment” eto ambany, avy eo manorata eo amin’ny “enter your comment here”.

Publié par filazantsaramada

Feon'ny Filazantsara

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :