TSY AVY TAMIN’NY ASA!

« Dia tsy avy tamin’ny asa amin’ny fahamarinana nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika. » Titosy 3:5 Ny olombelona dia mila famonjena satria very: Nisy làlana nosoritan’Andriamanitra harahiny nefa niala tamin’izany izy ka toy ny ondry very, diso làlana. Izany no ambaran’ny Soratra Masina hoe: isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia […]