NY FANARAHANA NY TOMPO.

« Dia hoy Jesosy tamin’ny mpianany: Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy. » Matio 16:24 Ny Tompo miresaka amin’ny mpianatra. Tsy misy elanelana tokoa teo Aminy sy ireo mpianatra. Nisy ny fiantsoan’i Jesosy ny mpianatra tsirairay avy ho eo Aminy. Ny faneken’ireo mpianatra ho eo […]

Fiaraha-miasa amin’ny Tobim-pifohazana.

« Fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena. » (Matio 24:13). Tamin’ny alalan’izany tenin’Andriamanitra izany no nanorenana indray ny Fankalazana ny isan-kerin-taonan’ny Toby Fiadanana Fiaferana, izay zanaky ny Tobilehibe Ankaramalaza ny 11-12-13-14 Jona 2015 lasa teo. Nasain’ny Birao sy ny Komitin’ny Fiangonana handray anjara tamin’ny fitarihana fotoana sy ny vakiteny ary ny toriteny moa ny FF ny […]