Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana / Feon’ny Filazantsara (FF)

Fivoriana savaranonando Mandrakariva dia atomboka amin’ny Fampiofanana antsoina hoe: “Fampitaovana ny olona masina” ny fiaraha-miasan’ny FF amin’ny Fiangonana. Miendrika fiaraha-miombon’antoka moa izany fiaraha-miasa atsangana izany, izay mikendry indrindra ny hampahomby bebe kokoa hatrany ny asa Tafika Masina tanterahin’ny Fiangonana. Ho an’ny taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015-May 2016) dia hisy ny Fampiofanana izay iarahana amin’ireo Fitandremana FJKM […]