Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana / Feon’ny Filazantsara (FF)


Fivoriana savaranonando

Mandrakariva dia atomboka amin’ny Fampiofanana antsoina hoe: “Fampitaovana ny olona masina” ny fiaraha-miasan’ny FF amin’ny Fiangonana. Miendrika fiaraha-miombon’antoka moa izany fiaraha-miasa atsangana izany, izay mikendry indrindra ny hampahomby bebe kokoa hatrany ny asa Tafika Masina tanterahin’ny Fiangonana. Ho an’ny taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015-May 2016) dia hisy ny Fampiofanana izay iarahana amin’ireo Fitandremana FJKM efatra, efa nifandray tamin’ny FF nandritry ny taona maro, tamin’ny alalan’ny FSMI sy ny Horonan-tsarimihetsika. Nisy àry fivoriana savaranonando ho fampahafantarana bebe kokoa amin’ireo Raiamandreny Mpitandrina ny fikendrena amin’izao fiaraha-miasa izao, tamin’ny Talata 22 Jona 2014 teo, tao amin’ny Foibe FF Ampandrana. Nanatrika izany fivoriana izany: Rtoa Ramamonjy Vonimboahangy, Mpitandrina FJKM Ankadiaivo Miaramino sy Rtoa Ravaoarisoa Juliette, Mpitandrina FJKM Ampahitrosy Firaisana ary Atoa Andrianaivomahenintsoa Natanaela, Mpitandrina FJKM Ambohijoky Fihavanana. Ny avy eto amin’ny FF moa dia nahitana an’Atoa Rakoto Rabehajaina Louis tompon’andraikitry ny programan’asa sy Rtoa Lalao mpiandraikitra ny fifandraisana. Tapaka tamin’izany fa dia ho tanterahina ny 13, 14 Aogositra 2015 eto Antananarivo ny fampiofanana iarahana amin’ireo Fitandremana efatra ireo.

DSC_0681
“… ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry.”
(Jaona 10:11b)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: