Fandaharana amin’ny Fampielezam-peo: “Henoy ny feony”

“Fiainana ny vavaka” Mitohy sy miroso hatrany ireo lohahevitra velabelarina isam-bolana ao amin’ny fandaharana “Henoy ny Feony”, vokarin’ny FF, izay mandeha amin’ireo onjam-peo vitsivitsy mahazatra antsika manerana ny Nosy. Fampahatsiahivana ihany no ilazana etoana fa ny volana Jona 2015 teo dia niompana indrindra tamin’ny “VAVAKA” izany. Toy ny mahazatra moa dia tanora kristiana (zandriny, zokiny), […]