NOVELOMINY:

« Ary hianareo dia novelominy, fony mbola matin’ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, » Efesiana 2:1 Ny Soratra Masina dia manambara mazava fa fahafatesana no tambin’ny ota, izany hoe ratsy tokoa ny vokatry ny ota: FAHAFATESANA. Ny fahadisoana moa dia mifanakaiky amin’ny ota ihany. Ny atao hoe fahotana dia fandikana ny didin’Andriamanitra amin’ny fivavahana kristiana. – Miteraka fahatezeran’Andriamanitra […]