AZA MITSARA!

« Aza mitsara, mba tsy ho tsaraina hianareo, Fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo. » Matio7:1-2a Eo amin’ny fiainana andavan’andro, dia sarotra tokoa ho an’ny olona ny miatrika izany fitsarana izany. Eo amin’ny fiainana maha kristiana, dia izao raràn’i Jesosy Kristy izao ny fitsarana ny olon-kafa! Ny Epistily ho an’ny Romana 3:12b « Tsy misy izay […]