Programan’asa eo amin’ny sehatry ny tanora.


Mitohy ny fanentanana eny amin’ny Sekoly ambony

Zava-dehibe tokoa ny fampandrosoana ny ara-panahy eny anivon’
ireny Sekoly Ambony ireny. Tafiditra indrindra amin’ny Programan’asa eo amin’ny sehatry ny tanora izay vokarin’ny FF indrindra izany.
Koa ny Sekoly ambony tsy miakina ISPPS izay manofana ho mpitsabo mpanampy sy mpampivelona (Paramédicaux) dia efa nifandray tamin’
ny FF nanomboka ny taona 2014. Efa nisy noho izany fanentanana ireo mpianatra ao amin’ny Taona voalohany sy faharoa mikasika ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana na ny “Cours Biblique par Correspondance”. Tonga nanentana fanindroany ireo mpianatra teny an-toerana ny Alakamisy 09 Jolay 2015 lasa teo noho izany ireo solontena avy ao amin’ny FF. Ny fikendrena dia ny hananan’ireo mpianatra zoto hianatra ny Tenin’Andriamanitra, mba ho tanora manana antoka sy fanantenana amin’ny hoaviny miaraka amin’i Jesosy izy ireo.

DSC_0745 DSC_0741
DSC_0748 DSC_0756
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: